Korištenjem naše web stranice prihvaćate upotrebu naših kolačića.

Gradilišta

URBANA VILA REPIĆ

  • Lokacija: Repić, Općina Slivno
  • Veličina projekta: 624,00  m2

OPIS PROJEKTA :

U skladu sa projektnim zadatkom pristupilo se građenju individualne stambene zgrade , manje poslovne zgrade i pomoćne zgrade na parceli. Na predmetnoj lokaciji pristupilo se rušenju postojećih zgrada te su se u kratkom roku sagradile tri nove zgrade. Građevina je konstruktivno projektirana od nosivih armirano betonskih zidova, stupova i greda , armiranobetonskih međukatnih ploča sa gredama i horizontalnim serklažima. Najveća individualna stambena zgrada je katnosti podrum, prizemlje i kat površine 600 m2, dok je pomoćna zgrada – garaža površine 24 m2. Dijelovi vanjskih prostora oko građevine uredit će se kao ukrasne zelene površine, sadnjom autohtonih biljnih, te kolnih prometnih površina za pristup do građevine.

Categories
has been added to the cart. View Cart
hrCroatian