Nakon uspješno provedenog postupka nabave pod brojem nabave K.K.04.1.2.01..0042-06122019  za nabavu Izvođenje radova energetske obnove veleprodajnog centra voća i povrća Opuzen , donesena je odluka o odabiru najbolje ponude te je Doko građenje d.o.o. izabran kao najpovoljniji ponuditelj te da ispunjava sve uvjete propisane u…