Krajem 2019. godine potpisan je ugovor za izgradnju poslovne zgrade ugostiteljsko turističke namjene. Početkom 2020 završeni su zemljani radovi te se moglo početi sa građevinsko obrtničkim radovima. Projekt je u tijeku te možete očekivati nove slike sa gradilišta u Orebiću.