Nakon uspješno provedenog postupka nabave pod brojem nabave K.K.04.1.2.01..0042-06122019  za nabavu Izvođenje radova energetske obnove veleprodajnog centra voća i povrća Opuzen , donesena je odluka o odabiru najbolje ponude te je Doko građenje d.o.o. izabran kao najpovoljniji ponuditelj te da ispunjava sve uvjete propisane u postupku nabave.
 

 Ukupna površina građevine je 4170 m2 i sastoji se od 4 komore za sazrijevanje voća i povrća, 2 komore za smrzavanje u kojima temperatura doseže -24 °c, prostora za pripremu i obradu, strojarnice te uredskih prostorija sa sanitarnim čvorovima. Na objektu se izvode radovi rušenja i demontaže postojećih podnih ploča rashladnih komora sa pripadajućim slojevima, stropnih ploča, zidova, balkona i stubišta te izvedba novih zidova, armirano betonskih ploča, slojeva termo izolacije, hidroizolacije ravnog krova te izvedbe industrijskih podova u svim komorama sa pripadajućim instalacijama.